ผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ


ทีมที่ผ่านรอบ Idea Proposal (รุ่นนักศึกษา) จำนวน 10 ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ 10 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบของโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ


ชื่อทีม ชื่อผลงาน สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กร
Around การพัฒนาเว็บเซอร์วิสและโมบายแอปพลิเคชัน Around บนระบบปฎิบัติการ iOS และ Android สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่เพื่อการวางแผนธุรกิจ
วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
GuruFarm GuruFarm มหาวิทยาลัยศิลปากร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
JElder+ JElder+ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Xtremo Kaset Withi เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่สำหรับเกษตรไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
LawMate CuriousToyBox มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Seekeena LK chatbot มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Block Buddy Medical Cannabis Tracking มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Remic-bitz Unseen Local มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Trialation แอปพลิเคชันเว็บไซต์หางานให้กับนักโทษชั้นเยี่ยมและผู้พ้นโทษ “FreeMann” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เมกเกอร์แปลภาษามือไทยให้เป็นภาษาพูด เมกเกอร์แปลภาษามือไทยให้เป็นภาษาพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

*รายชื่อทีมที่แสดงไม่ได้เรียงตามลำดับผลคะแนน

*การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image