ประกาศผลทีมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกิจกรรม Asia Open Data Challenge


ทีมที่ผ่านรอบ Idea Proposal (รุ่นนักศึกษา) จำนวน 20 ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ 20 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบของโครงการ Asia Open Data Challenge


ชื่อทีม ชื่อผลงาน สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กร
Around การพัฒนาเว็บเซอร์วิสและโมบายแอปพลิเคชัน Around บนระบบปฎิบัติการ iOS และ Android สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่เพื่อการวางแผนธุรกิจ
วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
Black Wing DFreelance วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่)
Cool Guide Food วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC
GuruFarm GuruFarm มหาวิทยาลัยศิลปากร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
JElder+ JElder+ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Kaset Withi Kaset Withi เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่สำหรับเกษตรไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
LawMate CuriousToyBox มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
LK Chatbot LK chatbot มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Medical Cannabis Tracking Medical Cannabis Tracking มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Pet Path แพลตฟอร์มเพื่อหาที่อยู่อาศัยให้สัตว์เลี้ยง - Pet Path มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Riannaidee ( RND ) Riannaidee ( RND ) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
SD Transport SD Transport มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
The Handsome Cheetah Time for rent มหาวิทลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
Tourism Data Plat and Visualisation Tourism Data Plat and Visualisation มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Trialation แอปพลิเคชันเว็บไซต์หางานให้กับนักโทษชั้นเยี่ยมและผู้พ้นโทษ “FreeMann” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
UNSEEN LOCAL Unseen Local มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมกเกอร์แปลภาษามือไทยให้เป็นภาษาพูด เมกเกอร์แปลภาษามือไทยให้เป็นภาษาพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระบบจัดการงบประมาณสำหรับองค์กรภาครัฐขนาดเล็ก ระบบจัดการงบประมาณโครงการสาหรับองค์กรภาครัฐขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รู้กฎหมาย รู้กฎหมาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แอปพลิเคชันมือถือคาดการณ์น้ำท่วมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ แอปพลิเคชันมือถือคาดการณ์น้ำท่วมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*รายชื่อทีมที่แสดงไม่ได้เรียงตามลำดับผลคะแนน

*การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image