ประกาศผลทีมที่ชนะรางวัล


ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะและได้รับรางวัล


รางวัล ชื่อทีม ชื่อผลงาน
รางวัลชนะเลิศ Wang: Data Market ว่างตลาดข้อมูล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 Metamedia Technology Co., Ltd พร้อมไป
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 Ai Agent Ai Agent
รางวัลชมเชย Mustang Cat EatableTax Platform
รางวัลขวัญใจกรรมการ Metamedia Technology Co., Ltd พร้อมไป

*การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image