ประกาศผลทีมที่ชนะรางวัล


ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะและได้รับรางวัล


รางวัล ชื่อทีม ชื่อผลงาน สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กร
รางวัลชนะเลิศ REMIC-Bitz Unseen Local
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 J-Elder+ J-Elder+ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 GuruFarm GuruFarm มหาวิทยาลัยศิลปากร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย Trialation แอปพลิเคชันเว็บไซท์หางานให้นักโทษชั้นเยี่ยมและผู้พ้นโทษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลขวัญใจกรรมการ SEEKEENA SKNA Chatbot มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

*การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image