กำหนดการงานพิธีเปิดและปฐมนิเทศ


โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA)
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.30 น.
ณ ห้อง พิมานสยาม ฮอลล์ ชั้นที่ 29 โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล


เวลา รายละเอียดกิจกรรม วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
08.30 - 09.00 น. แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าประกวดและสื่อมวลชนลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
09.00 - 09.10 น. วิดิทัศน์แนะนำโครงการ DIA by DGA
09.10 - 09.20 น. กล่าวเปิดงาน
คุณไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
09.20 - 09.25 น. บันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
09.25 - 9.45 น. การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ผ่านการคัดเลือก คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
9.45 - 10.45 น. หัวข้อการเสวนา: “ข้อมูลเปิดภาครัฐต่อยอดนวัตกรรมบริการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี” ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ดร.มารุต บูรณรัช
กรรมการ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ดร.ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณโอม ศิวะดิตถ์
ผู้บริหารด้านนโยบายภาครัฐ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินรายการโดย
คุณจิตต์สุภา ฉิน (คุณซู่ชิง)
10.45 - 11.15 น. หัวข้อการเสวนา “คิดแบบสตาร์ทอัพ” คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์
CEO & Co-Founder บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณอินทัช มาศวงษ์ปกรณ์
ซีอีโอ และผู้ร่วมก่อตั้ง ViaBus (Mega 2015 Winner)

คุณวลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล
ซีอีโอ และ ผู้ร่วมก่อตั้ง ZeekDoc (Mega 2017 Winner)

ดำเนินรายการโดย
คุณจิตต์สุภา ฉิน (คุณซู่ชิง)
11.15 - 11.45 น. หัวข้อบรรยาย “สร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้อมูลด้วย
Data Analytic”
คุณอาภาพร วุฒิกุลภาคย์
Enterprise/Public Sector Country Sales Lead
บริษัท Tableau Thailand

คุณฐิติรัตน์ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์
Sales Consultant บริษัท Tableau Thailand
11.45 - 12.05 น. มอบเกียรติบัตรแก่
• ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการ DIA by DGA
• ผู้ผ่านคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน AODC
โดย
คุณไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
12.05 - 12.15 น. บันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
12.15 - 12.30 น. ลุ้นรับรางวัลท้ายงาน
Microsoft Surface GO และรางวัลอื่น ๆ มากมาย
มอบรางวัลโดย
คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เสร็จสิ้นพิธีการ

* หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Speaker

team-image

ไอรดา เหลืองวิไล

รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)
team-image

วิบูลย์ ภัทรพิบูล

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)
team-image

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
team-image

อินทัช มาศวงษ์ปกรณ์

ซีอีโอ และผู้ร่วมก่อตั้ง ViaBus แอปพลิเคชันติดตามรถแบบเรียลไทม์
team-image

วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล

ซีอีโอ และ ผู้ร่วมก่อตั้ง ZeekDoc ตัวช่วยผู้ป่วยให้เจอหมอที่ “ใช่”
(Mega 2017 Winner)
team-image

ดร.มารุต บูรณรัช

กรรมการ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
team-image

รังสรรค์ พรมประสิทธิ์

CEO & Co-Founder บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด แอปพลิเคชัน แก้ปัญหาเรื่องการรอคิวที่ดีที่สุดในประเทศไทย
team-image

โอม ศิวะดิตถ์

ผู้บริหารด้านนโยบายภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
team-image

อาภาพร วุฒิกุลภาคย์

Enterprise/Public Sector Country Sales Lead, Tableau Thailand
team-image

ฐิติรัตน์ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์

Enterprise/Public Sector Country Sales Consultant, Tableau Thailand
team-image

จิตต์สุภา ฉิน (คุณซู่ชิง)

พิธีกร และ คอลัมนิสต์

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image