แกลเลอรี่

image

วันประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ

ภาพบรรยากาศภายในวันประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ...

read more
image

วันพิจารณาผลรอบชิงชนะเลิศ

ภาพบรรยากาศภายในวันพิจารณาผลรอบชิงชนะเลิศ...

read more
image

Final Pitch Day

ภาพบรรยากาศภายในวัน Final Pitch...

read more
image

โครงการ Asia Open Data Challenge 2019

ภาพบรรยากาศภายในโครงการ Asia Open Data Challenge 2019...

read more
image

ค่ายบ่มเพาะ (Incubation Day)

ภาพบรรยากาศภายในค่ายบ่มเพาะ...

read more
image

วันปฐมนิเทศ (Orientation Day)

ภาพบรรยากาศภายในวันปฐมนิเทศ ...

read more
image

วันพิจารณาตัดสิน รอบ Idea Proposal

ภาพบรรยากาศภายในวันพิจารณาตัดสินรอบ Idea Proposal ...

read more
image

กิจกรรม Roadshow
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพบรรยากาศภายในกิจกรรม Roadshow...

read more
image

กิจกรรม Roadshow
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศภายในกิจกรรม Roadshow ...

read more
image

กิจกรรม Cross Country

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม การนำเสนอผลงาน 2017

read more
image

วันประกาศผลและรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

ภาพบรรยากาศ วันประกาศผลและรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ...

read more
image

กิจกรรมพบ Mentor ด้านต่างๆ

ภาพบรรยากาศภายในงาน กิจกรรมพบ Mentor ด้านต่างๆ...

read more
image

กิจกรรม Incubation 3 (รุ่นนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม)

วีดีโอสรุปกิจกรรมบ่มเพาะ 3 (Incubation 3) MEGA2017 รุ่นนักเรียน นักศึกษา ShareTweetGoogle+Line...

read more
image

ภาพวันพิจารณาตัดสิน Idea Pitching (รุ่นนักเรียน นักศึกษา)

ภาพบรรยากาศภายในงาน พิจารณาตัดสิน Idea Pitching (รุ่นนักเรียน นักศึกษา)...

read more
image

Incubation 1-2

ภาพบรรยากาศภายในงาน Incubation 1-2

read more
image

ภาพวันพิจารณาตัดสิน Idea Proposal รุ่นนักศึกษา

ภาพบรรยากาศภายในงาน พิจารณาตัดสิน Idea Proposal รุ่นนักศึกษา...

read more
image

กิจกรรมประชุมผู้ประกอบการ 20 ทีมที่เข้ารอบ

ภาพบรรยากาศภายใน กิจกรรมประชุมผู้ประกอบการ...

read more
image

วันแข่งขันรอบ Prototype (รุ่นผู้ประกอบการ)

ภาพบรรยากาศภายในงาน วันแข่งขันรอบ Prototype

read more

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image