กำหนดการ


งานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
วันพุธที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 8.00 - 12.00 น.

ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)


เวลา รายละเอียดกิจกรรม วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
09.00 - 09.20 น. อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
09.20 - 09.30 น. กล่าวรายงาน โดย นางไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
09.30- 09.40 น. วีดิทัศน์เปิดตัวผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และประมวลภาพโครงการฯ
09.40- 10.15 น. พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10.15- 10.45 น. กล่าวแสดงความยินดีและปาฐกถาพิเศษ โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
11.00 น. ประธานในพิธีชมนิทรรศการ และเดินทางกลับ
11.00- 11.40 น. บรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” โดย นางไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
11.40- 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
จบพิธีการ

* หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image