กำหนดการ


พิจารณาผลรอบ Final ระดับผู้ประกอบการของโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9.30 - 13.30 น.

ณ ห้อง New York 1 โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ
87 ออล ซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


เวลา รายละเอียดกิจกรรม วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 10.10 น. แนะนำคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
10.10 - 11.50 น. การแข่งขันรอบ Final จำนวน 10 ทีม
นำเสนอผลงาน 5 นาที
ถาม/ตอบ 3 นาที
Setup อุปกรณ์ 2 นาที
11.50 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
จบพิธีการ

* หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image