โครงการ Asia Open Data Challenge 2019

ภาพบรรยากาศภายในโครงการ Asia Open Data Challenge 2019
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12.00 - 17.00 น.
ณ ตึก Knowledge Exchange for Innovation Center (KX)

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

จัดโดย

payment-method-image
payment-method-image

สนับสนุนโดย

image
image
image
image
image
image
image
image
image